I nadále nabízíme vzdělávací aktivity pro zájemce a uchazeče o zaměstnání jako placené vzdělávací aktivity a rekvalifikační kurzy.


Informace k projektu Brána k práci

Dne 1. 5. 2013 byl projekt Brána k práci v Jihočeském kraji ukončen. V případě zájmu o vzdělávací aktivity nabízené v projektu nás i nadále neváhejte kontaktovat. 


Projekt Brána k práci v Jihočeském kraji otevřená byl zahájen 2. května 2011, doba realizace tohoto projektu je 2 roky (2. 5. 2011 – 1. 5. 2013). Projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost prostřednictvím:

  • nabídky vzdělávacích kurzů,
  • možností prezentace vůči potencionálním zaměstnavatelům,
  • individuálního a skupinového odborného poradenství pro nezaměstnané osoby
  • a vytvořením nových pracovních míst.

Účastníci projektu budou mít k dispozici služby psychologa. Projekt ve své komplexnosti zvýší šance účastníků projektu na získání vhodného zaměstnání.

Co projekt nabízí?

Projekt nabízí širokou škálu vzdělávacích kurzů, od kurzů komunikace, prezentace, finančních, obchodních kurzů až po kurzy obsluhy práce na počítači. Kurzy osobní obsluhy počítače jsou odborně zaměřené (grafika, tvorba WWW stránek,...), předpokladem pro tyto kurzy je znalost základní obsluhy PC. Tyto kurzy budou probíhat po celou dobu trvání projektu.

Účastníci projektu budou mít možnost absolvovat více kurzů, a to v závislosti na zaměření, délce kurzu a dosavadním zkušenostem účastníka. Předpokládá se 5 kurzů na jednoho účastníka, v případě zájmu může účastník absolvovat i více kurzů. Plán kurzů bude vytvořen ve spolupráci s odborným poradcem.

Odborný poradce bude účastníkům projektu nápomocen i v jiných otázkách a problémech při hledání vhodného zaměstnání. Schůzky s odborným poradcem budou probíhat jako individuální konzultace a jsou pro všechny účastníky projektu povinné 1 x za měsíc. Důraz bude kladen na individuální přístup k účastníkům projektu. Před samotným nástupem na vybrané vzdělávací kurzy musí každý účastník projektu v rámci skupinových odborných konzultací absolvovat motivační seminář (je povinný).

Skupinové odborné konzultace zkvalitní komunikační a prezentační dovednosti účastníků, zvýší jejich motivaci a odhalí jejich silné a slabé stránky. Pokud se účastník projektu nemůže zúčastnit kurzu, je nutná omluva předem. Pokud nebude tak učiněno, ztrácí účastník možnost absolvovat další kurzy v rámci projektu.

Veřejná prezentace

Veřejná prezentace profilu účastníka na webových stránkách projektu (které právě čtete) umožní oslovit potenciální zaměsnavatele a také tím zvýšit šanci na získání zaměstnání.

Jak budou kurzy probíhat?

Kurzy budou probíhat ve všech okresech Jihočeského kraje dle zájmu jednotlivých účastníků projektu. 

Účastníci projektu budou mít vytvořenou svoji osobní vizitku na nově vzniklém portálu. Portál bude k dispozici všem firmám v JčK. Účastníci zde budou mít svou vizitku zdarma i po skončení realizace projektu. Osobní vizitky budou na portál vkládány pouze se souhlasem účastníka a jejich obsah bude s každým účastníkem zkonzultován.

Výsledkem projektu budou proškolení uchazeči, kteří díky možnosti vlastní prezentace, vzdělávacím kurzům a odbornému poradenství získají znalosti a schopnosti potřebné k získání zaměstnání či zahájení podnikání.


Informace pro zájemce o kurz Základy podnikání

Kurz Základy podnikání je určen především pro účastníky projektu, kteří chtějí začít podnikat.

Na tomto kurzu se účastníci seznámí s hlavními potřebami podnikání, předpisy, právy a povinnostmi spojenými se zahájením činnosti. V obsahu kurzu jsou zahrnuty základy účetnictví, personalistiky, managementu, marketingu a vedení obchodních jednání. V průběhu kurzu si každý účastník zpracuje svůj podnikatelský záměr.

Na rozdíl od účasti v běžném kurzu mají účastníci v rámci projektu možnost konzultace a pomoci v těchto oblastech: registrace na Živnostenském úřadě, dopracování a kontrola podnikatelského záměru, zavedení účetnictví (daňové evidence), přijímaní zaměstnanců, apod.