Často kladené otázky

Nejčastější otázky z informačních seminářů:

Kdy budou vypsány další termíny kurzů?

Další termíny kurzů budou vypisovány průběžně během celé realizace projektu (od června 2011 do května 2013). Budete o nich informování prostřednictvím e-mailů a na osobních konzultacích.

Lze se zúčastnit vzdělávacích kurzů ve více okresech?

Ano, je možné se zúčastnit vzdělávacích kurzů ve více okresech.

Kolik dní před začátkem kurzu je třeba se přihlásit?

Přihlásit se můžete nejpozději do 7 dní před začátkem vzdělávacího kurzu.

Jak budou kurzy časově probíhat?

Jelikož je u každého vzdělávacího kurzu stanovena hodinová dotace, mají jednotlivé kurzy různou délku. Denně je odučeno maximálně 8 x 45 minut. Kurzy mohou začínat ráno i odpoledne, přičemž jsou upřednostněny dopolední kurzy.

Jakým způsobem se mohu na kurz přihlásit?

Přihlásit se můžete telefonicky, e-mailem na webových stránkách projektu nebo osobně v kanceláři Jintesu. Po přihlášení budete evidováni jako zájemci o vypsaný kurz. Nejpozději 7 dní před zahájením kurzu vám bude prostřednictvím e-mailu doručena závazná přihláška, kterou je nutné doručit zpět. Stačí vyplnit vaše údaje a poslat zpět na e-mail.

Při jakém počtu zájemců se kurz uskuteční?

Pro uskutečnění kurzů je podmínka alespoň 10 osob.

Jak se dozvím o zrušení kurzu, který jsem si vybral?

O zrušení kurzu budete informování vždy telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu dostatečně dopředu před zahájením kurzu.

Po absolvování motivačního semináře se můžeme přihlásit na libovolné kurzy?

Ano, můžete se přihlásit na jakékoliv kurzy. Nejprve by bylo vhodné se přihlásit na nějaký z kurzů měkkých dovedností, ale není to podmínkou absolvování dalších kurzů.

Kolik kurzů můžeme absolvovat?

V rámci projektu je možné absolvovat libovolný počet kurzů. Předpokládá se, že jeden účastník absolvuje 5 kurzů. V případě zájmu můžete samozřejmě absolvovat i více kurzů.