Prohlášení o ochraně osobních údajů

S veškerými osobními údaji je nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011.

Vaše údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí straně (případný zájemce o vaše přijetí  do pracovního poměru) bez vašeho výslovného souhlasu.